ผู้บริหาร

พ.ต.อ.ดิเรก  ชาวสวน

ผกก.สภ.สองพี่น้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

9967770
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4785
6516
31465
9878958
64451
198292
9967770

Your IP: 35.168.112.145
Server Time: 2020-07-09 14:23:49

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง เดิมชื่อว่า สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง  ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง หมู่บ้านอำเภอเก่า ในเขตสุขาภิบาลตำบลสองพี่น้อง มี ร.ต.อ.เฉลิม    ธรรมประทีป   เป็นหัวหน้าสถานี แต่เนื่องจากภูมิประเทศ เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง  ซึ่งน้ำจะท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน  จนถึงเดือนมกราคม ของทุกปี  ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน  ข้าราชการตำรวจและพ่อค้าประชาชนได้ร่วมมือกันย้ายอาคารสถานีตำรวจมาปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ   เนื้อที่   6    ไร่   12  วา  เลขหมายทะเบียนราชพัสดุ  22384 ที่ราชพัสดุ  สพ. 172  เลขที่  47  ถนนศรีสำราญ 2    ตำบลสองพี่น้อง     อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีคนแรก  ร.ต.อ.แดง  เกาไศยานนท์  มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกอง

 

 

 

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2509  กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจขึ้นใหม่ โดยก่อสร้างขึ้นตรงบริเวณตัวอาคารเดิม  มี ร.ต.อ.สมบูรณ์   สมประเสริฐ  เป็นผู้บังคับกอง ต่อมา  พ.ศ. 2517  ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตร  มี  ร.ต.อ.ชัยวัฒน์  ชำนาญพูด  ดำรงตำแหน่งสารวัตรคนแรก   ต่อมา  พ.ศ. 2525  ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตรใหญ่  มี พ.ต.ท.สมศักดิ์  รักซ้อน  ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่คนแรก         ต่อมา พ.ศ. 2537   ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นรองผู้กำกับการ มี พ.ต.ท.ชาญชัย  สุวรรณจิตร  ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง  เป็นคนแรก ต่อมาในปี  พ.ศ.2539  กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น  บนพื้นที่    ที่ทำการ เดิม  ต่อมา พ.ศ.2540   ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นผู้กำกับการ มี   พ.ต.อ.เสม   พรโสภิต    ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอสองพี่น้อง  เป็นคนแรก

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อที่ทำการ จาก เดิม สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง เป็น   “สถานีตำรวจภูธร สองพี่น้องโดยมี  พ.ต.อ.สุทธิ   พวงพิกุล  ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานี ตำรวจภูธรสองพี่น้อง เป็นคนแรก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธุรกิจรักษาความปลอดภัาย