ผู้บริหาร

พ.ต.อ.ดิเรก  ชาวสวน

ผกก.สภ.สองพี่น้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

9967827
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4842
6516
31522
9878958
64508
198292
9967827

Your IP: 35.168.112.145
Server Time: 2020-07-09 14:31:58

บุคลากร

 

 
 

 

พ.ต.อ.ดิเรก ชาวสวน

ตำแหน่ง  ผกก.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :  094 668 3124

 

 พ.ต.ท.ก้องเกียรติ   ตั้งกิติสกุล

 ตำแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่่น้อง

เบอร์มือถือ :  081 572 6339


             

   

 พ.ต.ท.สยาม   จิตเพียร

 ตำแหน่าง  รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง

 เบอร์มือถือ :  08ุุ6 677 8846

 

 

   

พ.ต.ท.ไพโรจน์  ไทยโพธิ์ศรี

ตำแหน่ง  รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 098 569 2598

 

 

   

พ.ต.ท.สุวิทย์  ทองพนัง

ตำแหน่ง  รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 086 690 0889

 

 

 

   

พ.ต.ท.พรชัย   ภิรมย์ดา

ตำแหน่ง  สวป.สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ : 08 6773 8714   

 

 

 

พ.ต.ท.ชูศักดิ์  สิริทรัพย์ทวี

ตำแหน สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง   

เบอร์มือถือ : 094 894 5698

                                                                                                                                                                             

   พ.ต.ต.ภาวิต  ปรีนคร

ตำแหน่ง  สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :  081 962 0915

 

     
 

พ.ต.ต.มานะ   สรรบดีสกุล

ตำแหน่ง  สว.(สอบสวน).สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ : 085 142 1196

                     

 

   

ร.ต.อ.สราวุธ  ศรนรินทร์

ตำแหน่ง  สว.สส..สภ.สองพี่น้อง  

เบอร์มือถือ : 061 616 6662

 

 

   

ร.ต.อ..อุไร  สมสกิจ

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน).สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ : 085 184 1252

 
     
   

 ร.ต.อ.สมบัตร   ค้ายาดี

ตำแหน่ง  รอง สว.ธร .สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ  : 087 155 2736

 

   ร..ต.อ.เสริญ   ช่างดำริ

รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง(ช่วยงานสอบสวน)

เบอร์มือถือ : 081 704 9346

 

   

ร.ต.อ.อมร   ฉันทะดี

ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :  091 697 7927    

 

 

   

ร.ต.อ.สัญญา   วิจิตธำรงศักดิ์

 ตำแหน่ง   รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง

 เบอร์มือถือ : 08-1342-1732

 

                   

   

 

 

พ.ต.ต. สุรินทร์   พนอมศาสตร์

ตำแหน่ง  สว.ธร..สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ :  

   

 

 

ร.ต.อ.จิระพจน์  ปลอดขำ

ตำแหน่ง  รอง สวป. สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-6014-6873

   

 ร.ต.อ.นาวิน  กันพิพิช

ตำแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 089 210 8406                                                

   

   

ร.ต.อ.ชุมพล    โพธิ์่ลาดพร้าว

ตำแหน่ง  รอง สว.จร.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-5704-9895

 

 

     
   

ร.ต.อ.หญิง อัจฉรี  วุฒิวัฒนา

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง(ไปช่่วยราชการ)

เบอร์มือถือ : 099 492 1422

 
                                                                                                                              

 ร.ต.อ..แสงชัย   มีผิวหอม

ตำแหน่ง  รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-1984-3562

     
   

 

 

 ร.ต.ท.ศรัณญ์   วิทยาธรลิขิต

ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 090 225 9253

 
 

 ร.ต.ท.ธนโชติ   เล้าพูลผล  

ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 085 336 9050

 
   

ร.ต.อ.สมเกียรติ   พัฒนมาศ

ตำแหน่่ง  รอง สว.(ป)สภ.สองพี่น้อง (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ : 08-0652-7575

 
 

 

ร.ต.ท. ธวัช   มายืนยง

ตำแหน่ง  รอง สว.(สส) ฯ  (งาน เทคโนโลยีฯ)

เบอร์มือถือ :09-2252-2905

 

 

   

ร.ต.ท.วิชัย    จิโน

ตำแหน่ง  รอง สว.(ป) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-4528-4579

 
 

ร.ต.ต.กำจร   ช่างสมบุญ

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานสืบสวนฯ

เบอร์มือถือ :08-1856-7602

 

   
 

ร.ต.ต. ไพรัตน์   ไกรกิจการ

ตำแหน่ง  รอง สว.(ป) ฯ (วิทยุสื่อสาร)

เบอร์มือถือ :08-5952-1920

 
 

 

 

 

 

   ร.ต.ต..สมบัติ   ธนโชติพงศา

ตำแหน่ง  รอง สว.(ป) ฯ สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-1910-0701

 
 

 

 

ร.ต.อ.วีระยุทธ   สุขแสง  

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน) ช่วยราชการ สภ.บางตาเถร

เบอร์มือถือ : 

   

ด.ต.เชาวลิต    ชาโรจน์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน ฯ

เบอร์มือถือ :08-6626-1828

 
   

ด.ต.มานพ   รานไพร

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งาวิทยุสื่อสาร)

เบอร์มือถือ :08-4801-6357 , 083980-0660

 

   

ด.ต.ณรงค์    งาชัยภูมิ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สืบสวน)

เบอร์มือถือ :08-9886-1725

 

   

ด.ต.ชัยเดช   เสียงสมใจ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-1942-1231

 

   

ด.ต.พิเชษฐ   จีนเมือง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.) 

เบอร์มือถือ :08-8622-4561

 
   

ด.ต.สังวาล   ศรีโมรา

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(งานเสมียนประจำวัน)

เบอร์มือถือ :08-9802-1012

 

   

ด.ต.มนตรี   คงอิ่ม

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ :08-1981-5570

 
   

ด.ต.เหมราช   พวงอินทร์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-7589-9923

 
   

ด.ต.นันทวัตร   เหมือนทัพ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สิบเวร)

เบอร์มือถือ :081 636 0546

 
   

ด.ต.นพพร   สะท้านภพ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานสืบสวน)

เบอร์มือถือ : 08-4004-9356

 

   

 

ด.ต.สายันต์   ศรีชมภู

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งาน จ่ากองร้อย)

เบอร์มือถือ :08-4020-8638

 
   

ด.ต.สมพงษ์  เคนบ้านเป้า

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน ฯ (ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการสืบสวน)

เบอร์มือถือ :08-3753-5668

 

     
   

ด.ต.เฉลิมเกียรติ   พุทธรักษ์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-4402-5491

 
     
   

ด.ต.ธงชัย   พรจตุรพงษ์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-9886-1698

 

   

ด.ต.ณัฐคม  สุริย์แสงปราบ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :080 433 3559

 
   

ด.ต.ศิวะ  คุ้นเคย

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สายตรวจ)

เบอร์มือถือ : 085 195 3631

 
   

 ด.ต.สนิท   โต๊ะปลื้ม

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานสืบสวน)

เบอร์มือถือ :08-9551-0830

 
   

 

     
   

ด.ต.คชเดช    พิมพ์สินธุ์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (ไปช่วยราชการ สภ.บางตาเถร)

เบอร์มือถือ :08-0217-0909

     

 

   

ด.ต.นิวุฒิ   ดอนไพร

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ( งานสารบรรณ )

เบอร์มือถือ :08-1192-3372

 

     
   

 

   

ด.ต.มงคล    เรืองวงษ์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานจราจร)

เบอร์มือถือ :08-6175-80058

 
   

 

   

ด.ต.อภิชาติ   สุวรรณปทุมเลิศ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานจราจร)

เบอร์มือถือ :08-7167-0002

 
   

 

     
   

ด.ต.ธานี   ธิติวิภู

ตำแหน่ง  ผบ.หมุ่งานป้องกันฯ (งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ : 083 776 9645

 

     
   

 

   

ด.ต.ชาญณรงค์   อบอุ่น

ผบ.หมู่งานป้องกนปราบปราม ฯ (พลขับ พสง.เวร)

เบอร์มือถือ :08-7365-7729

 
   

 

   

ด.ต.สาโรช   เรืองหิรัญวนิช

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-6129-7420

 
   

 

   

ด.ต.เลิศ    ภูอาศัย

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (ปฏิบัติหน้าที่ สิบเวร)

เบอร์มือถือ :08-6162-4449

 
 

     
   

ด.ต.จำเริญ   กัญญารัตน์สิบเ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (ปฏิบัติหน้าที่ สิบเวร)

เบอร์มือถือ :08-3619-2579 , 08-4435-3726

 

     
   

 

   

ด.ต.สมเจต   แสงเพ็ญอ่อน

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  ( สายตรวย จยย)

เบอร์มือถือ :08-1858-3670

 
   

 

     
 

ด.ต.เมธี    วาลมนตรี

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานธุรการ ป.)

เบอร์มือถือ :08-3610-1828

 
     
   

 

   

ด.ต.อัษฎาวุฒิ   บุญช่วย

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-6338-6034

 
   

 

     
 

ด.ต.ฉัตรชัย   ไชยสงเมือง

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  

เบอร์มือถือ :08-4099-3177

 

     
   

 

   

ด.ต.หญิง จุติมา   เสียงสมใจ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานธุรการฯ (งานการเงิน)

เบอร์มือถือ :08-1942-9880

 
   

 

   

ด.ต.ธัญญากร    ฉิมวงษ์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-1942-0819

 
     
     
   

ด.ต.วิโรจน์   ขำดี

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (พลขับ 20)

เบอร์มือถือ :08-1246-7230 , 08-6170-4447

 
     
     
   

ด.ต.สมบูรณ์   หุ่นศิลป์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน (เดินรายงาน)

เบอร์มือถือ :08-9516-9090

 

     
   

ด.ต.ธนัท   วรานนท์วนิช

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  ( ธุรการ จราจร)

เบอร์มือถือ :08-1795-2541

 
     
   

ด.ต.สมนึก   ผิวเผือก

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-3224-2914

 

     
     
   

ด.ต.นิวัฒ   ปรีทอง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย)

เบอร์มือถือ :08-6520-5089

 
     
     
 

ด.ต.นพพร   แผนพงศพัฒน์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สืบสวน)

เบอร์มือถือ :09-0141-6677 , 08-6566-593

 

 

     
   

ด.ต.สุวัฒ     บุญน้อย

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ 

เบอร์มือถือ : 08-5195-3631

 
     
   

ด.ต.สุรชัย   ว่องไววิริยกิจ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานจราจร)

เบอร์มือถือ :08-1294-0774

 

     
   

ด.ต.อภินันท์    ปันนะ

ตำแหน่่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-6757-2166                      

 

     
   

ด.ต.สมบัติ   บิืนไทยสง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-1995-7448

 

     
   

จ.ส.ต.พัฒนะ   หงษ์เวียงจันทร์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-4631-4185

 
     
   

จ.ส.ต.วิชาญ   ปะสีระวิเส

ตำแหน่่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจ จยย)

เบอร์มือถือ :08-2092-1378

 
     
   

จ.ส.ต.คมสันต์   ด้วงมั่ง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ :08-9743-1714

 
 

 จ.ส.ต.ยศสรัล   ประทุมสินธิ์ุ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (เสมียนประจำวัน)

เบอร์มือถือ :092 970 2668

 

   

จ.ส.ต..นเรศ    ผิวเผือด

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ)

เบอร์มือถือ :08-0110-3753

 
     
     
   

ส.ต.อ.ธิรวัฒน์     อินทรีย์วงศ์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(ไปช่วยราชการ.)

เบอร์มือถือ : 08-9671-6697

 

   

ส.ต.อ.ธวัชชัย   ผลวิเศษชัยกุล

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สายตรวจ)

เบอร์มือถือ : 092 253 6119

 

   

ส.ต.อ.นนทชัย    ภิรมย์ขาว

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ : 09-5832-9574

 

 

 

 

                                       

ส.ต.อ.พิเชษฐ์     จิรวราพร

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(ไปช่วยราชการ.)

เบอร์มือถือ : 08-7754-7920

                                                             

   
 

 

ส.ต.อ.ธีรพันธ์    นิธิสรรพศิริ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ : 08-9179-3332

   
   

ส.ต.ท.ธนวันต์    ตรีสุคนธ์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-3157-6567

   
   

 

ส.ต.ท.อรรถสิทธิ์  เหลืองวัฒนวิไล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-2728-7274

 

 

   

ส.ต.ท.สุทธิเกียรติ  ใจยะสุ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-8626-6630

 

 

   

ส.ต.ท.สรวิชญ์    จำเล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-1383-9651

   
 

 

ส.ต.ท.สุนทร   รื่นชล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-2244-9259

   
   

ส.ต.ท.พงศ์พันธ์  เอี่ยมชำนาญ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-8294-2477

   
 

 ส.ต.ท.ศักดิ์นรินทร์  โครตพัฒน์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 090 193 2342 

   
   

ส.ต.ท.อัฐกร  โยธาฤทธิ์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน่)    

เบอร์มือถือ : 061 142 3009                                                              

   
   

 ส.ต.ท.ภาคภูมิ  คำใบ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ :  

   
   

ส.ต.ท.วิศิษฎ์   กุหลาบแก้ว

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ( สวน่)    

เบอร์มือถือ 081 939 5758

   

ส.ต.ท.พุทธิพงศ์   รงค์ประเสริฐกุล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ 

เบอร์มือถือ 087 767 5963

 

 

   

ส.ต.ต.สุรพงษ์  นัยยะพัด

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานสืบสวน)                เบอร์มือถือ 092 323 3094

   

ส.ต.ต.จิติพันธ์   พูนดอนไพร

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ)              เบอร์มือถือ 084 884 3374

 

 ส.ต.ต.นาวิน   ทองเชื้อ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ)

เบอร์มือถือ : 087 048 8296

   
   

นายเพชร   สายลือนาม

ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่

เบอร์มือถือ : 099 657 1597

 

   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธุรกิจรักษาความปลอดภัาย